DJ Fiw'z Syamspin

(3 รีวิว)
EDM
ฮิปฮ็อป/แรป
ยุค80-90

DJ Fiw'z Syamspin

(3 รีวิว)
EDM
ฮิปฮ็อป/แรป
ยุค80-90

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานแต่งงาน, งานปาร์ตี้
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล
 • pastBooked
  รูปแบบวง: DJ
 • price
  ราคา: ฿14,000 - ฿17,500

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม