• eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานแต่งงาน, งานเลี้ยง
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: สอบถามราคา

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม