label record

Greasy Cafe

อินดี้
ร็อค

label record

Greasy Cafe

อินดี้
ร็อค

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานแต่งงาน, งานปาร์ตี้, อีเว้นท์, งานเลี้ยง, และอื่นๆ
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล, และจังหวัดอื่น ๆ
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband, Acoustic
 • price
  ราคา: เริ่มต้นที่ ฿65,000

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม