label record

Rooftop

ป๊อป
ร็อค

label record

Rooftop

ป๊อป
ร็อค

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานปาร์ตี้, งานเลี้ยง, อื่นๆ, อีเว้นท์
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: เริ่มต้นที่ ฿30,000

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม