label record

รุจ ศุภรุจ (Ruj Suparuj)

ป๊อป
ร็อค

label record

รุจ ศุภรุจ (Ruj Suparuj)

ป๊อป
ร็อค

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานแต่งงาน, งานปาร์ตี้, อื่นๆ, อีเว้นท์, และอื่นๆ
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล, และจังหวัดอื่น ๆ
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: เริ่มต้นที่ ฿50,000

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม