SomSong - สมทรง

(1 รีวิว)
โซล/ฟังก์

SomSong - สมทรง

(1 รีวิว)
โซล/ฟังก์

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม อีเว้นท์
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, และจังหวัดอื่น ๆ
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: ฿22,500 - ฿50,500

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม