label record

Summer Stop

อินดี้
ป๊อป

label record

Summer Stop

อินดี้
ป๊อป

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานแต่งงาน, งานปาร์ตี้, อีเว้นท์, งานเลี้ยง, และอื่นๆ
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร, ปริมณฑล, และจังหวัดอื่น ๆ
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: เริ่มต้นที่ ฿30,000

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม