Zerox

(1 รีวิว)
หรือ
supplier
รับส่วนลดเพิ่ม 10%
เมื่อจองวงดนตรี + เครื่องเสียง
ป๊อป
ร็อค
ลูกทุ่ง/ลูกกรุง

Zerox

(1 รีวิว)
หรือ
supplier
รับส่วนลดเพิ่ม 10%
เมื่อจองวงดนตรี + เครื่องเสียง
ป๊อป
ร็อค
ลูกทุ่ง/ลูกกรุง

  • eventType
    ประเภทงานที่ถนัด งานปาร์ตี้, งานแต่งงาน, อื่นๆ
  • location
    จังหวัดที่เล่น ชลบุรี
  • pastBooked
    รูปแบบวง: Fullband

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม