ZWEEDZ N' ROLL

อินดี้

ZWEEDZ N' ROLL

อินดี้

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานปาร์ตี้, งานเลี้ยง
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: เริ่มต้นที่ ฿17,500

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม