Camilo

อิเล็กทรอนิกส์

Camilo

อิเล็กทรอนิกส์

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานปาร์ตี้
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร
 • pastBooked
  รูปแบบวง: DJ
 • price
  ราคา: ฿3,500 - ฿10,500

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม