ดวงดาว เดียวดาย

โซล/ฟังก์

ดวงดาว เดียวดาย

โซล/ฟังก์

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานเลี้ยง
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Acoustic
 • price
  ราคา: สอบถามราคา

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม