label record

Gym and Swim

(1 รีวิว)
ป๊อป
อิเล็กทรอนิกส์

label record

Gym and Swim

(1 รีวิว)
ป๊อป
อิเล็กทรอนิกส์

 • eventType
  ประเภทงานที่เหมาะสม งานปาร์ตี้, อีเว้นท์, งานเลี้ยง
 • location
  จังหวัดที่เล่น กรุงเทพมหานคร
 • pastBooked
  รูปแบบวง: Fullband
 • price
  ราคา: เริ่มต้นที่ ฿40,000

* กรณีเล่นต่างจังหวัดอาจมีค่าเดินทางเพิ่มเติม